On-line kurzy v této kategorii jsou určené učitelům a vedoucím volnočasových kroužků. V případě zájmu mohou kurzy využít také studenti středních škol pro své individuální nebo skupinové badatelské aktivity. 

Přehled kurzů s podrobnějšími informacemi je k dispozici na http://czv.zcu.cz/kurzy-popularizace-vedy/.

 

Page: () 1 2

Tento kurz obsahuje odkazy a náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci ve volnočasových kroužcích na základní i střední škole. Jedná se především o aktivity z oblasti informatiky, matematiky a geografie s historickým podtextem.

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz obsahuje odkazy a náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci ve volnočasových kroužcích na základní i střední škole. Jedná se především o aktivity z oblasti fyziky, chemie a biologie s historickým podtextem.

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty k uplatnění mezipředmětových vztahů a badatelských metod v předmětech geografie a biologie. Modul je tvořen úvodem, motivací žáků ke studiu předmětu fyziky a jednotlivými badatelskými metodami.

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty k uplatnění mezipředmětových vztahů a badatelských metod v předmětech informatika a matematika. Modul je tvořen úvodem, motivací žáků ke studiu předmětu fyziky a jednotlivými badatelskými metodami.

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty k uplatnění mezipředmětových vztahů a badatelských metod v předmětu fyzika. Modul je tvořen úvodem, motivací žáků ke studiu předmětu fyziky a jednotlivými badatelskými metodami.

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty k uplatnění mezipředmětových vztahů a badatelských metod v předmětu chemie. Modul je tvořen úvodem, motivací žáků ke studiu předmětu fyziky a jednotlivými badatelskými metodami.

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz obsahuje příklady dostupných zahraničních materiálů vhodných k uplatnění ve školních i volnočasových aktivitách žáků středních škol ve výuce geografie a biologie, k nim zpracované metodické náměty konkrétních činností a slovníček.

Nabízeno je 5 jazykových variant: jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz obsahuje příklady dostupných zahraničních materiálů vhodných k uplatnění ve školních i volnočasových aktivitách žáků středních škol ve výuce informatiky a matematiky, k nim zpracované metodické náměty konkrétních činností a slovníček.

Nabízeno je 5 jazykových variant: jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz obsahuje příklady dostupných zahraničních materiálů vhodných k uplatnění ve školních i volnočasových aktivitách žáků středních škol ve výuce fyziky a chemie, k nim zpracované metodické náměty konkrétních činností a slovníček.

Nabízeno je 5 jazykových variant: jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz obsahuje praktická doporučení pro využití speciálních přístrojů na provádění experimentů, mobilních zařízení a dalších informačních a komunikačních technologií během akcí zaměřených na popularizaci vědy, v zájmových kroužcích apod. věnujících se tématům z oblasti informatiky a matematiky.

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz obsahuje praktická doporučení pro využití speciálních přístrojů na provádění experimentů, mobilních zařízení a dalších informačních a komunikačních technologií během akcí zaměřených na popularizaci vědy, v zájmových kroužcích apod. věnujících se tématům z oblasti geografie a biologie.

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz obsahuje praktická doporučení pro využití speciálních přístrojů na provádění experimentů, mobilních zařízení a dalších informačních a komunikačních technologií během akcí zaměřených na popularizaci vědy, v zájmových kroužcích apod. věnujících se tématům z oblasti fyziky a chemie.

Informace na webu div.zcu.cz

Page: () 1 2