Tato on-line konference je závěrečnou konferencí projektu ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287. Materiály a diskusní fóra jsou pro přihlášené účastníky dostupné od 1. června 2020 do 30. června 2020. Více informací na webových stránkách konference