Cílem předmětu je seznámit studenty se strategiemi řešení rovnic a nerovnic na 1. stupni a naučit je efektivně jednotlivé strategie využívat, seznámit studenty s konstruktivistickými principy při zavádění celých čísel tak, aby pochopili jejich podstatu, dovést je k porozumění pravidlům počítání v různých číselných soustavách a jejich aktivnímu využití v početních operacích primární školy. Při práci v malých skupinách získají studenti zkušenosti s kooperativními formami výuky v matematice, se způsoby neformální výuky a zdokonalí své komunikativní schopnosti.
Seznámit studenty s postavením a úkoly pracovních činností v předškolním zařízení, umístěním předmětu ve školním vzdělávacím programu, teoretickými poznatky o materiálech, výrobě. Aplikace poznatků na pracovních námětech, práce s různými materiály. Realizace montážních a demontážních prací. Ukázka stolování a sebeobslužné práce. Realizace pracovních námětů z oblasti lidových zvyků a řemesel.