Seznámení studentů se základy světelné mikroskopie a jejím použitím při studiu slitin používaných ve strojírenství včetně praktických řešení materiálových expertýz.