Kurz by Vám měl pomoci naučit se pracovat s odbornou literaturou. Zkusíme spolu zjistit, co je to palgiátorství a proč a jak se mu vyhnout. Zjistíme, co jsou to citační styly a který z nich je vhodný např. pro tvorbu seminární nebo kvalifikační práce. Naučíme se rozlišovat mezi přímou citací a parafrází a řekneme si, jakým způsobem je správně označit v textu. Podle zvoleného citačního stylu a metody odkazování v textu v závěru práce vytvoříme správným způsobem i seznam použité literatury. V závěru si ukážeme, jak používat k zefektivnění práce s informacemi i citační manažer.