Kurz umožňuje studentům získat vhled do vybraných kapitol didaktiky slohové a komunikativní výchovy. Pozornost je zaměřena na nácvik slohu reprodukčního i produkčního, ústní i mluvené formy. Studenti si osvojí dovednost volit funkčně vyučovací metody a organizační formy při nácviku slohových útvarů slohového postupu vyprávěcího, popisného a informativního. Seznámí se s postupem při přípravě vyučovací hodiny, jejímž tématem je vypravování podle série obrázků. Kurz naznačuje, jak se vyhnout různým chybám a nedostatkům jak při sestavování struktury vyučovací hodiny, tak přímo při výuce. Studenti získají přehled o tom, jak využívat různých pomůcek.