Tento kurz vám umožní zlepšit praktické dovednosti v oblasti ICT. Provede vás volně dostupnými softwarovými nástroji pro zpracování multimédií a naučí vás s nimi pracovat. Bude vaším průvodcem od prvních krůčků až po složitější úkoly.


Informace a přihláška

Tento kurz se věnuje problematice výběrového a přijímacího řízení. Pomůže vám zhodnotit své osobní a profesní předpoklady pro výkon konkrétní profese, sestavit strukturovaný životopis a motivační dopis tak, aby oslovil potenciálního zaměstnavatele a zorientovat se v problematice personálních otázek po přijetí do nové práce.


Informace a přihláška

Tento kurz seznámí účastníky se základy práce v programu Microsoft Project, který umožňuje navrhovat průběh projektu a sledovat jeho plnění. Dozvíte se vše důležité od založení nového projektu po pořízení výstupních sestav za účelem monitoringu projektu.


Informace a přihláška

Tento kurz poskytne účastníkům základní informace o Google službách a umožní jim vybrané služby vyzkoušet. V druhé části kurzu se seznámíte se základními způsoby publikace informací na internetu a také se základy HTML.


Informace a přihláška

Tento kurz se zabývá kulturou mluveného slova a napomůže vám stát se lepším řečníkem. Po jeho absolvování budete vybaveni kompetencemi potřebnými pro veřejné či poloveřejné vystupování.


Informace a přihláška

Tento kurz vám napomůže lépe pochopit ekonomické zákony a vyvarovat se nesprávným rozhodnutím, naučí vás lépe se orientovat ve světě financí a nabídne rady těm, kteří se snaží uspět při získání, udržení a rozšiřování kapitálu.


Informace a přihláška

Obecným cílem kurzu je provést účastníky spletitou cestou ovlivňování, cíleného působení, či chcete-li manipulace v oblasti komunikace. Dále pomůže účastníkům vytříbit svůj cit pro manipulaci a jakýkoli způsob ovlivňování, což v dnešní době patří do tzv. mediální gramotnosti.


Informace a přihláška

Tento kurz je určen především pro zaměstnance vysokých škol využívajících IS/STAG.

Po kliknutí na kurz zvolte tlačítko Přihlásit se jako host v dolní části.


Tento kurz je určen především pro zaměstnance vysokých škol využívajících IS/STAG.

Po kliknutí na kurz zvolte tlačítko Přihlásit se jako host v dolní části.