Tento kurz se nesnaží prosadit konstruktivismus jako jedinou možnou metodu, ale vybíráme prvky, které mohou přispět ke kvalitě výuky na vysoké škole. Především zdůrazňujeme princip přenesení aktivity z učitele na studenta a rozvoji tvůrčího myšlení studentů.. Východiskem jsou pro nás znaky konstruktivistické výuky podle Elizabeth Murphyové (1997).

Informace a přihláška