Tento kurz provádí účastníka - potenciálního navrhovatele a řešitele projektu - základními úkony, které je potřeba v prostředí vysoké školy činit za účelem podání a následného zahájení, řešení a úspěšného ukončení projektu.


Informace a přihláška

Tento kurz vám umožní rozšířit si znalosti o aplikacích podporujících projekty na Západočeské univerzitě. Kurz má dvě větší části. První část se věnuje přehledu aplikací Informačního systému ZČU, které mohou být užitečné pro pracovníky zapojené do projektů. Druhá část kurzu je věnována základům práce v programu Microsoft Project.


Informace a přihláška

Tento kurz je určen pro vedoucí pracovníky, řešitele projektů a pasivní uživatele ekonomického systému Magion Západočeské univerzity v Plzni. Obsah kurzu je zaměřen na základní funkcionality systému Magion, možnosti instalace systému a způsoby jeho ovládání.


Informace a přihláška

Tento kurz vás provede programem MS Word 2007, jeho ovládáním a užitečnými tipy pro snazší ovládání. Měl by být vaším průvodcem od prvních krůčků až po složitější úkoly.


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí s aplikací tabulkového procesoru MS Excel 2007 a znalejším uživatelům pomůže rozšířit přehled možností, které tento program poskytuje. Po jeho absolvování budete znát základní prvky Excelu a budete je hlavně umět použít v praxi. U pokročilejších funkcí budete minimálně vědět, že existují a v případě potřeby budete schopni si dohledat správné použití.


Informace a přihláška


Tento kurz obsahuje nezbytné minimum informací o bezpečném používání internetu, které by měl znát každý zaměstnanec ZČU předtím, něž se poprvé připojí do sítě WEBnet. Seznámíte se s nejčastějšími problémy a doporučeními, jak se s nimi vypořádat nebo se do nich vůbec nedostat.


Informace a přihláška

Tento kurz je určen především pro nové zaměstnance ZČU pro získání znalostí potřebných k jejich činnosti na univerzitě. Dále je vhodný jako opakovací kurz po několika letech pracovního poměru pro získání informací o aktuální nabídce služeb v této oblasti.


Informace a přihláška

Tento kurz vám přináší možnost seznámit se s nejdůležitějšími informačními systémy provozovanými na Západočeské univerzitě. Kurz podává základní přehled o aplikacích, se kterými se setkává většina zaměstnanců ZČU a které mohou využít při své práci.


Informace a přihláška

Tento kurz slouží jako základní školící prostředek pro lokální správce IT. Dozvíte se zde, co se od vás v rámci této funkce očekává a jaké základní informace a znalosti potřebujete k jejímu správnému vykonávání.


Informace a přihláška

V tomto kurzu se seznámíte s tabletem iPad, který od roku 2010 upoutává pozornost novým přístupem k využití mobilních technologií v každodenním životě, v práci i ve škole. Je určen pro začátečníky a mírně pokročilé uživatele iPadu.


Informace a přihláška

Tento kurz je určen pro pracovníky studijních referátů. Měl by je naučit základy práce s informačním systémem IS/STAG. V kurzu se věnujeme základním funkcionalitám systému IS/STAG a krok za krokem procházíme ty nejdůležitější úkony, které musí studijní referentky provést od přijímacího řízení až po absolutorium.


Informace a přihláška

Tento kurz je určen pro sekretariáty kateder Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se základním funkcionalitám systému IS/STAG a krok za krokem prochází nejdůležitější úkony, které musí sekretářky postupně provádět v průběhu celého akademického roku.


Informace a přihláškaTento kurz se věnuje problematice týmů. Pomůže vám porozumět specifickým charakteristikám pracovních týmů a uvědomit si význam týmové spolupráce, která ačkoli není na individualizovaném akademickém poli tolik častá, může být vysoce funkční.


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí se základními aspekty mezilidské komunikace a pomůže pochopit její jednotlivé složky a vztahy tak, abyste byli schopni lépe rozumět reálnému komunikačnímu procesu a vaší roli v něm.


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí se základními kategoriemi psychologie osobnosti a u každé oblasti specifikuje klíčové požadavky na osobnost akademického a řídícího pracovníka doplněné o možnost psychodiagnostického měření. Také vám pomůže poznat vlastní silné a slabé stránky v těchto oblastech.


Informace a přihláška

Tento kurz se zaměřuje nejen na nácvik technických dovedností při práci s aplikací SMART Notebook či přímo s tabulí SMART Board, ale zároveň směřuje pozornost učitelů k didakticky funkčnímu využívání jejich jednotlivých funkcionalit.


Informace a přihláška

Tento kurz vede účastníky k hlubšímu sebepoznání, zamýšlení se nad svým způsobem života i nad možnostmi změny. Zároveň by měl naznačit cestu k zvládání běžných obtíží a k udržování určité míry duševní rovnováhy a pocitu životní spokojenosti s důrazem na oblast pracovního prostředí.


Informace a přihláška

Tento kurz je jakýmsi exkurzem po klíčových koncepcích pracovní motivace. Jednotlivé teorie motivace jsou v něm strukturovány do funkčních prvků, které odpovídají názvům kapitol a studijních článků (viz. obsah kurzu).


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí s aplikací pro tvorbu prezentací MS Powerpoint a znalejším uživatelům rozšíří přehled možností, které tato aplikace poskytuje. Navíc se naučíte zásadám správně psané prezentace.


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí s jednotným vizuálním stylem Západočeské univerzity a s jeho manuálem. Poznáte jednotlivé prvky vizuálního stylu a zásady i oblasti jejich využívání.


Informace a přihláška