Tento kurz vám představí organizaci ediční činnosti na Západočeské univerzitě. Také vás seznámí se zásadami úpravy textu určeného k tisku i s logikou identifikátorů knih.


Informace a přihláška

Tento kurz je určen pro sekretariáty kateder Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se základním funkcionalitám systému IS/STAG a krok za krokem prochází nejdůležitější úkony, které musí sekretářky postupně provádět v průběhu celého akademického roku.


Informace a přihláškaTento kurz je určen pro pracovníky studijních referátů. Měl by je naučit základy práce s informačním systémem IS/STAG. V kurzu se věnujeme základním funkcionalitám systému IS/STAG a krok za krokem procházíme ty nejdůležitější úkony, které musí studijní referentky provést od přijímacího řízení až po absolutorium.


Informace a přihláška

Tento kurz je určen pro vedoucí pracovníky, řešitele projektů a pasivní uživatele ekonomického systému Magion Západočeské univerzity v Plzni. Obsah kurzu je zaměřen na základní funkcionality systému Magion, možnosti instalace systému a způsoby jeho ovládání.


Informace a přihláška

Tento kurz je věnován základní orientaci v systému OBD. Seznámíte se se samotným systémem a dozvíte se, co vše od něj můžete očekávat. Kurz je určen pro autory publikačních a aplikovaných výstupů a schvalovatele.


Informace a přihláška

Tento kurz obsahuje nezbytné minimum informací o bezpečném používání internetu, které by měl znát každý zaměstnanec ZČU předtím, něž se poprvé připojí do sítě WEBnet. Seznámíte se s nejčastějšími problémy a doporučeními, jak se s nimi vypořádat nebo se do nich vůbec nedostat.


Informace a přihláška

Tento kurz slouží jako základní školící prostředek pro lokální správce IT. Dozvíte se zde, co se od vás v rámci této funkce očekává a jaké základní informace a znalosti potřebujete k jejímu správnému vykonávání.


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí s aplikací tabulkového procesoru MS Excel 2007 a znalejším uživatelům pomůže rozšířit přehled možností, které tento program poskytuje. Po jeho absolvování budete znát základní prvky Excelu a budete je hlavně umět použít v praxi. U pokročilejších funkcí budete minimálně vědět, že existují a v případě potřeby budete schopni si dohledat správné použití.


Informace a přihláška


Tento kurz vás provede programem MS Word 2007, jeho ovládáním a užitečnými tipy pro snazší ovládání. Měl by být vaším průvodcem od prvních krůčků až po složitější úkoly.


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí s aplikací pro tvorbu prezentací MS Powerpoint a znalejším uživatelům rozšíří přehled možností, které tato aplikace poskytuje. Navíc se naučíte zásadám správně psané prezentace.


Informace a přihláška

Tento kurz vám napomůže lépe pochopit ekonomické zákony a vyvarovat se nesprávným rozhodnutím, naučí vás lépe se orientovat ve světě financí a nabídne rady těm, kteří se snaží uspět při získání, udržení a rozšiřování kapitálu.


Informace a přihláška

Tento kurz poskytne účastníkům základní informace o Google službách a umožní jim vybrané služby vyzkoušet. V druhé části kurzu se seznámíte se základními způsoby publikace informací na internetu a také se základy HTML.


Informace a přihláška

Tento kurz vám přináší možnost seznámit se s nejdůležitějšími informačními systémy provozovanými na Západočeské univerzitě. Kurz podává základní přehled o aplikacích, se kterými se setkává většina zaměstnanců ZČU a které mohou využít při své práci.


Informace a přihláška

Tento kurz je určen především pro nové zaměstnance ZČU pro získání znalostí potřebných k jejich činnosti na univerzitě. Dále je vhodný jako opakovací kurz po několika letech pracovního poměru pro získání informací o aktuální nabídce služeb v této oblasti.


Informace a přihláška