Cílem předmětu je vybavit studenty základními informacemi o stavbě (konstrukci) strojů v oblasti dopravní a manipulační techniky.
Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o způsobu činnosti řízení výrobní techniky. - Seznámit studenty se základním způsobu řízení - Uvést studenty do problematiky řídících systémů výrobních strojů - Ukázat studentům možnosti pro vývoj zařízení.
Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o měření veličin a měřící technice pro strojírenské odvětví. - Seznámit studenty s základními principy měření - Uvést studenty do problematiky technického měření veličin - Ukázat studentům metody pro zpracování měřeného signálu.
Cílem předmětu je poskytnout studentům základy systému poznatků Engineering Design Science and Methodology (EDSM) o a pro systémový management a tvůrčí konstruování a hodnocení technických produktů chápaných jako technické systémy (TS) na základě komplexních požadavků vyplývajících z jejich provozního procesu i dalších fází jejich životního cyklu. Poznatky EDS jsou na rozdíl od tradičních instruktivně orientovaných poznatků pro konstruování TS strukturovány na vzájemně systematicky provázanou'mapu': - deskriptivních (teoretických) poznatků k TS a konstrukčním procesu, - prekriptivních (metodických) poznatků k TS a konstrukčním procesu, obojí s vazbami jak na technické, tak na ostatní podpůrné vědní i praktické obory a počítačové i experimentální nástroje, což přináší významné synergické efekty.
Cílem předmětu je poskytnout studentům klíčové interdisciplinární poznatky pro docílení požadovaných vlastností (Design for X - DfX) a jejich včasnou predikci (Prediction of X - PoX) pro hodnocení dosažených vlastností při navrhování technických produktů. Na principech vybraných poznatků z teorie technických systémů a komplementární metodiky konstruování tak bude v posledním ročníku bakalářského studia završena a zobecněna jejich předchozí výuka konstruování.

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o základních funkcích a parametrech pozemních vozidel (silničních a kolejových), o obecných výpočtech, souvisejících s navrhováním těchto vozidel a jejich hlavních komponent, o hlavních koncepčních a konstrukčních strukturách těchto vozidel a jejich komponent. Nabyté znalosti mají absolventům předmětu dát základní informace o konstrukci těchto vozidel a současně mají být výchozí znalostní základnou pro detailnější studium konstrukce tohoto typu vozidel.

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o způsobu diagnostiky silničních vozidel. - Seznámit studenty se základním způsoby diagnostických metod - Uvést studenty do problematiky diagnostických přístrojů - Ukázat studentům možnosti zjišťování závad.
Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o jednotlivých druzích dopravy a dopravních prostředků a jejich základních výpočtech. - Seznámit studenty se základním rozdělením dopravy a dopravních prostředků včetně popisu jejich hlavních konstrukčních celků - Seznámit studenty se základními technickými parametry dopravních prostředků - Uvést studenty do problematiky pohybu a řízení dopravních prostředků včetně základních výpočtů
Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o způsobu spojení elektronických a mechanických systémů vozidla. - Seznámit studenty se základním elektronickými systémy vozidla - Uvést studenty do problematiky systémů ve vozidle - Ukázat studentům možnosti aplikaci systémů.
Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o aplikaci mechatronických zařízení pro zdravotní techniku. - Seznámit studenty se základním ověřením teoretických znalostí z různých oborů - Uvést studenty do problematiky aplikování jednotlivých systémů - Ukázat studentům metody pro vývoj nových mechatronických zařízení a pomůcek pro zdravotnické použití.