Cílem předmětu je uvést studenty do dějin grafického designu od počátku průmyslové revoluce do současnosti. V systematickém přehledu studenty seznámit s proměnami stylů ve vztahu ke společenským, technologickým a politickým vlivům s ohledem na komerční a nekomerční sféru.

Cílem předmětu je prostřednictvím přímého kontaktu s uměleckými díly i výstavním prostředím v galeriích doplnit studentovy dosud nabyté teoretické i praktické znalosti v oblasti umění. Naučit studenta vnímat rozlišnosti výstavních prostorů a jejich vliv na instalace děl, inspirovat studenta pro budoucí prezentaci vlastních výtvarných prací v prostoru.