Cílem předmětu je rozšíření obecných dovedností a znalostí studenta osvojených v oblasti pedagogiky, psychologie a obecné didaktiky o specifickou problematiku související s výukou informatiky.
Cílem předmětu je představit možnosti rozvoje algoritmického myšlení pomocí různorodých metod, aktivit a programovacích prostředí.

Databáze a databázové systémy pro vzdělávání

S rozvojem výpočetní techniky a jejím začleňování do všech aspektů našich životů rostla přirozeně i potřeba uchovávat, řadit, třídit a organizovat stále větší množství informací a dat. Tento trend vedl ke vzniku databází a následně databázových systémů. Databáze a databázové systémy tvoří účinné nástroje pro správu a řízení báze dat.

V tomto kurzu se seznámíte s historií relačních databázových systémů, osvojíte si základní terminologii, naučíte se pracovat s databázovým systémem Microsoft Access, osvojíte si základy dotazovacího jazyka SQL a v neposlední řadě se naučíte navrhovat vlastní databáze. 

Cílem předmětu je získání znalostí o možnostech využití e-learningu v různých typech vzdělávání a dovedností v oblasti tvorby a administrace e-learningových kurzů.
Cílem předmětu je naučit studenty principy vybraných elektronických prvků a systémů a ukázat jejich uplatnění v elektronických strukturách ICT využívaných ve vzdělávání.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky zpracování dat s využitím digitálních technologií pro pomáhající profese.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky vzdělávání s podporou digitálních technologií.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky zaznamenávání, editace, přehrávání a prezentování digitálního zvuku, digitálního videa, počítačové a filmové animace a dalších multimediálních prvků pro účely školské praxe a s ohledem na budoucí vykonávání učitelské profese.
Seznámit studenty s principy, vlastnostmi, použitím a zapojením připojitelných zařízení. Mimo klasických počítačových zařízení (např. klávesnice, myši, tiskárny, skenery, pevné disky, CD a DVD disky) se student seznámí i se speciálními připojitelnými moduly stavebnice LEGO MINDSTORMS EDUCATION (např. dotykové, optické, ultrazvukové či gyroskopické moduly, krokové motory, multiplexery, ...), které se naučí zapojovat, programovat, řídit a získávat z nich potřebné informace.
Seznámit studenty s principy, vlastnostmi, použitím a zapojením připojitelných zařízení. Mimo klasických počítačových zařízení (např. klávesnice, myši, tiskárny, skenery, pevné disky, CD a DVD disky) se student seznámí i se speciálními připojitelnými moduly stavebnice LEGO MINDSTORMS EDUCATION (např. dotykové, optické, ultrazvukové či gyroskopické moduly, krokové motory, multiplexery, ...), které se naučí zapojovat, programovat, řídit a získávat z nich potřebné informace.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky zákonů spojených s digitálními technologiemi, počítačové infiltrace, bezpečnostních pravidel a ergonomie.
Cílem předmětu je studenty informovat a zdokonalit v možnostech rozvoje žáků pomocí mimoškolních aktivit a soutěží souvisejících s informatikou a ICT.

Cílem předmětu je získat základní přehled, vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti didaktické analýzy možností využití digitálních technologií pro výuku.