Page: 1 2 ()
Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předmět je určen pro začátečníky. Kurz připravuje na výstupní úroveň A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kurz připravuje studenty, kteří nestudují angličtinu jako obor, na výstupní úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Cílem kurzu je poskytnout opakování základní anglické gramatiky a zároveň procvičovat porozumění anglickému odbornému textu a odborné slovní zásobě z oblasti strojního inženýrství. Jednotlivá témata byla vybrána odborníky z fakulty strojní, tak aby obsahovala témata, se kterými se studenti setkají v praxi. Kurz má vybavit studenty jazykovými kompetencemi úrovně A2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kurz je určen studentům vysokých škol technického, zejména strojního zaměření, se středně pokročilou až pokročilou znalostí jazyka. Studenti se naučí komunikovat v technickém pracovním prostředí. Cílem kurzu je vybavit studety jazykovými kompetencemi na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kurz akademické češtiny je určen zahraničním studentům (nerodilým mluvčím) studijních programů ZČU v českém jazyce, kteří dosáhli úrovně B1+ dle SERR. Studenti se v kurzu seznamují nejen s gramatickými jevy a slovní zásobou, ale i se sociokulturními zvyklostmi, jejichž znalost je potřebná pro studium na české univerzitě. Kurz připravuje na dosažení úrovně B2 dle SERR. Kurz UJP/CAU3 volně navazuje na kurz UJP/CAU2.
Cílem kurzu je naučit studenty efektivně komunikovat v technicky orientovaném pracovním prostředí a vybavit studenty jazykovými kompetencemi úrovně B1 podle profesně zaměřeného Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kurz připravuje na výstupní úroveň A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kurz připravuje na dosažení úrovně A1 dle SERR.
Kurz připravuje na výstupní úroveň A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Cílem kurzu je naučit studenty - nerodilé mluvčí - komunikovat v každodenních situacích v češtině a vybavit studenty jazykovými kompetencemi na výstupní úrovni A1.2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kurz akademické angličtiny a je určen studentům, kteří potřebují připravit na studium v anglickém jazyce. Studenti systematicky procvičují klíčové jazykové a akademické dovednosti potřebné pro studium. Kurz je založen na autentických textech z vysokoškolských učebnic a nedílnou součástí kurzu jsou videonahrávky univerzitních přednášek. Kurz je určen pro pokročilé studenty, kteří již dosáhli úrovně B2 dle SERR. Výstupní jazyková úroveň kurzu je B2+ dle SERR.
Cílem kurzu je naučit studenty - nerodilé mluvčí- komunikovat v každodenních situacích v češtině a vybavit je jazykovými kompetencemi na výstupní úrovni A1.1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kurz akademické angličtiny a je určen studentům, kteří potřebují připravit na studium v anglickém jazyce. Studenti systematicky procvičují klíčové jazykové a akademické dovednosti potřebné pro studium. Kurz je založen na autentických textech z vysokoškolských učebnic a nedílnou součástí kurzu jsou videonahrávky univerzitních přednášek. Kurz je určen pro pokročilé studenty, kteří již dosáhli úrovně B2+ dle SERR. Výstupní jazyková úroveň kurzu je C1 dle SERR.
Cílem kurzu je dosažení úrovně A2- dle SERR.
Cílem je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle SERR
Cílem kurzu je dosažení úrovně A1 dle SERR.
Cílem kurzu je vybavit studenty, kteří nestudují angličtinu jako obor, kompetencemi úrovně B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Kurz je určen studentům vysokých škol technického, zejména strojního zaměření, se středně pokročilou až pokročilou znalostí jazyka. Studenti se naučí komunikovat v technickém pracovním prostředí. Cílem kurzu je vybavit studety jazykovými kompetencemi na úrovni B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Page: 1 2 ()