Vyložit principy termodynamiky, speciální relativity a základů kvantové mechaniky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.
Vyložit principy akustiky, elektromagnetismu a přenosu tepla: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaného oboru Stavitelství.
Umožnit studentům získat detailní znalosti vybraných moderních technik analýzy materiálů používaných v průmyslovém i akademickém výzkumu a vývoji. Poskytnout nezbytný základ pro studium oborů které se zabývají charakterizací materiálů. Zvláštní pozornost je věnována tomu aby studenti získali hluboké znalosti fyzikálních principů jednotlivých technik, jejich hlavních možností, omezení a rozšířených aplikací (kombinace s teoretickými i praktickými cvičeními).