Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky.
Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky.
Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky.
Poskytnout širší přehled o významu římského práva obligačního. Římské právo obligační navazuje na znalosti získané v předmětu Římské právu 1 a 2.
Předmět je určen především pro studenty programu Erasmus, je přednášen v Aj, případně Nj. V přednáškách se klade důraz na srovnání podobných státních a právních institutů zemí střední Evropy od nejstarších dob do současnosti, včetně včetně nejnovějších názorů právní vědy a soudních rozhodnutí.
Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky.
Cílem předmětu je přiblížit studentům římský stát a jeho vliv na novodobé pojetí právního státu. Student porozumí vývojovým proudům středověkého a novověkého pojetí státu. Současně bude schopen využít získaných poznatků k vnímání práva jako nedílné součásti širšího ekonomického rámce. Předmět nenahrazuje státovědnou nauku, jeho cílem je vysvětlit antické kořeny moderních demokracií, a tím posílit vhled do základů evropské civilizace.
Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky.
Objasnění významu studia římského práva pro dnešní právníky. Po stručném historickém úvodu budou probrány základní právní instituty římského práva soukromého s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském. Výklad se zaměřuje jednak na základní témata (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces), jednak na základní instituty soukromého práva římského (obligační, rodinné, dědické). Předmět je povinnou součástí 1. bloku studia oboru právo. Je vyučován v rozsahu dvou semestrů.
Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky.
Cílem předmětu je přiblížit studentům římský stát a jeho vliv na novodobé pojetí právního státu. Student porozumí vývojovým proudům středověkého a novověkého pojetí státu. Současně bude schopen využít získaných poznatků k vnímání práva jako nedílné součásti širšího ekonomického rámce. Předmět nenahrazuje státovědnou nauku, jeho cílem je vysvětlit antické kořeny moderních demokracií, a tím posílit vhled do základů evropské civilizace.
Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky.
Předmět je určen především pro studenty programu Erasmus, je přednášen v anglickém, případně německém jazyce. Ve výuce se klade důraz na srovnání podobných státních a právních institutů zemí střední Evropy od nejstarších dob do současnosti, včetně počátků mezinárodního práva a diplomacie.
Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky.