Page: 1 2 3 ()
Vybavit studenty základními jazykovými kompetencemi a připravovat studenty na úroveň A1 dle SERR.
Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A2 podle SERR.
Předpokládá se splnění předmětu NSF1.Cílem kurzu je upevnit znalosti němčiny, zlepšit komunikační dovednosti v rámci komunikace uvnitř i vně firmy, vést obchodní jednání, telefonáty, prohlubovat a rozšiřovat kompetence v obchodním jednání, samostatně použít němčinu v praxi. Výstup kurzu odpovídá úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Osvojit si znalosti a dovednosti všeobecné a odborně ekonomické němčiny potřebné v procesu studia a profesní praxe v hospodářské sféře, zdokonalit komunikační dovednosti, rozvíjet poslech a četbu s porozuměním, upevňovat psaní a zdokonalit mluvení, samostatně použít němčinu v praxi.
Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A2 podle SERR.
Cílem kurzu je rozvoj základních jazykových a akademických dovedností. Kurz je založen na autentických textech z vysokoškolských učebnic a nedílnou součástí kurzu jsou videonahrávky univerzitních přednášek. Kurz je určen pro studenty, kteří již dosáhli úrovně A2++ dle SERR a potřebují se připravit na studium v angličtině na vysoké škole. Výstupní jazyková úroveň kurzu je B1 dle SERR.
Cílem kurzu je rozvoj základních jazykových a akademických dovedností. Kurz je založen na autentických textech z vysokoškolských učebnic a nedílnou součástí kurzu jsou videonahrávky univerzitních přednášek. Kurz je určen pro studenty, kteří již dosáhli úrovně A2++ dle SERR a potřebují se připravit na studium v angličtině na vysoké škole. Výstupní jazyková úroveň kurzu je B1 dle SERR.
Cílem kurzu je rozvoj základních jazykových a akademických dovedností. Kurz je založen na autentických textech z vysokoškolských učebnic a nedílnou součástí kurzu jsou videonahrávky univerzitních přednášek. Kurz je určen pro studenty, kteří již dosáhli úrovně A2++ dle SERR a potřebují se připravit na studium v angličtině na vysoké škole. Výstupní jazyková úroveň kurzu je B1 dle SERR.

Cílem kurzu je rozvoj základních jazykových a akademických dovedností. Kurz je založen na autentických textech z vysokoškolských učebnic a nedílnou součástí kurzu jsou videonahrávky univerzitních přednášek. Kurz je určen pro studenty, kteří již dosáhli úrovně A2++ dle SERR a potřebují se připravit na studium v angličtině na vysoké škole. Výstupní jazyková úroveň kurzu je B1 dle SERR.

Cílem kurzu je rozvoj základních jazykových a akademických dovedností. Kurz je založen na autentických textech z vysokoškolských učebnic a nedílnou součástí kurzu jsou videonahrávky univerzitních přednášek. Kurz je určen pro studenty, kteří již dosáhli úrovně A2++ dle SERR a potřebují se připravit na studium v angličtině na vysoké škole. Výstupní jazyková úroveň kurzu je B1 dle SERR.

Cílem kurzu je rozvoj základních jazykových a akademických dovedností. Kurz je založen na autentických textech z vysokoškolských učebnic a nedílnou součástí kurzu jsou videonahrávky univerzitních přednášek. Kurz je určen pro studenty, kteří již dosáhli úrovně A2++ dle SERR a potřebují se připravit na studium v angličtině na vysoké škole. Výstupní jazyková úroveň kurzu je B1 dle SERR.
Page: 1 2 3 ()