Seznámit studenty se strukturou veřejného sektoru a jeho financováním, vysvětlit rozdíly ve financování vládních a nevládních neziskových organizací, charakterizovat způsob řízení a financování vybraných resortů veřejného sektoru, vysvětlit způsob financování sociálního zabezpečení v ČR a výpočet vybraných dávek sociálního zabezpečení.