Prostřednictvím vhodně volených cvičení se zvyšuje funkční tělesný a pohybový rozvoj zdravotně oslabených osob. Důležité je vytvoření návyku na správný celoživotní tělovýchovný režim, který optimalizuje zdravotní stav každého z nás.

Fyzická aktivita je nezbytnou součástí fyzického i duševního zdraví. Péče o vlastní tělo ovlivňuje celkový zdravotní stav a hraje klíčovou roli jako prevence proti vyhoření (syndromu vyhoření). Pravidelné fyzické cvičení zlepšuje duševní zdraví a může zlepšit náladu a míru energie, zlepšuje schopnost soustředění, kvalitu spánku a snižuje stres a depresivní symptomy.

Už 30 minut cvičení denně může vést ke zlepšení duševního well-beingu. Řadou výzkumů již bylo prokázáno, že duševní onemocnění přispívají ke vzniku a horší prognóze fyzických onemocnění a naopak.

Kurz obsahuje řadu cviků s nářadím i bez s vyobrazením správného a chybného provedení. Je doplněn 7 krátkými videi. Kurz byl vytvořen skupinou zkušených učitelů tělesné výchovy a fyzioterapeutů. Studenti mohou kurz absolvovat pod jejich vedením nebo sami doba.


Adaptační kurz je realizován jako vstupní soustředění, které nabízí možnost seznámení se s prostředím vysoké školy, formami výuky, technický i personálním zázemím, službami apod. Cílovou skupinou, pro kterou byl kurz vytvořen jsou studenti 1. ročníků ZČU se specifickými potřebami. Kurz je koncipován jako 2denní společné soustředění (probíhá vždy těsně před začátkem výuky v zimním semestru) a cílem je nastartování procesu přizpůsobení se novým podmínkám, které pro osoby se specifickými potřebami bývá často náročnější. Součástí kurzu je prostorová orientace (seznámení se se zázemím vš, praktický nácvik, jak některá oddělení fungují). S nástupem na vysokou školu se mění rozsah požadavků, způsob práce s informacemi, možnosti komunikace v novém sociálním prostředí apod. Následně jsou realizovány další semináře, workshopy, konzultace vždy na dané téma, které studenty zajímá.

Cílem adaptačního kurzu je usnadnění přechodu mezi střední a vysokou školou a nastavení takových podmínek, které napomohou snížení studijní neúspěšnosti těchto studentů.