On-line kurzy v této kategorii jsou určené učitelům a vedoucím volnočasových kroužků. V případě zájmu mohou kurzy využít také studenti středních škol pro své individuální nebo skupinové badatelské aktivity. 

Přehled kurzů s podrobnějšími informacemi je k dispozici na http://czv.zcu.cz/kurzy-popularizace-vedy/.

 

Page: 1 2 ()

Tento kurz obsahuje náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci v kroužku biologie na střední škole. Jedná se o kurz, který obsahuje příklady pro jednotlivé biologické činnosti a bádání v této oblasti. Součástí kurzu jsou pokusy, které můžeme použít pro laboratorní cvičení studentů nebo jako demonstrační pokusy v hodinách.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento online-kurz je zaměřen na programování pro OS Android s využitím prostředí MIT App Inventor http://appinventor.mit.edu/explore/. Prostředí je vhodné i pro žáky na prvním stupni ZŠ. Vychází z oblíbeného prostředí MIT Scratch. 


Informace na czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci ve volnočasových kroužcích na střední škole. Jedná se především o redoxní děje, analýzy látek a titraci s odměrným nádobí a experimenty s ozónem. Součástí kurzu jsou pokusy, které můžeme použít pro laboratorní cvičení studentů nebo jako demonstrační pokusy v hodinách.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci ve volnočasových kroužcích na střední škole. Jedná se především o aktivity s využitím různých experimentů z akustiky, elektřiny a magnetismu zpracované badatelskou metodou. Součástí kurzu jsou pokusy, které můžeme použít pro laboratorní cvičení studentů nebo jako demonstrační pokusy v hodinách.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci v kroužku ekologie na střední škole. Jedná se o kurz, který obsahuje příklady jednotlivých ekologických činností pro bádání v této oblasti.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci v kroužku elektrotechniky na střední škole. Jedná se o aktivity se stavebnicí Lego EV3, která obsahuje různé senzory a čidla.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci v kroužku informatiky na střední škole. Jedná se o programování pro Android, vývoj aplikací zaměřených na animace a programování prostředí EV3 a Robot C se stavebnicemi Lego.

Informace na webu czv.zcu.cz


Tento kurz obsahuje náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci ve volnočasových kroužcích na základní škole. Jedná se především o aktivity s využitím různých přístrojů a aktivity se vztahem k fyzice, chemii, ekologii, biologii, informatice a geografii. 


Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium biologie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium geografie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium matematiky, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium informatiky, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium fyziky, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium chemie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium biologie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu div.zcu.cz


Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium geografie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium matematika, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium informatika, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz


Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium fyziky, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu div.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium chemie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu div.zcu.cz

Page: 1 2 ()