On-line kurzy v této kategorii jsou určené učitelům a vedoucím volnočasových kroužků. V případě zájmu mohou kurzy využít také studenti středních škol pro své individuální nebo skupinové badatelské aktivity. 

Přehled kurzů s podrobnějšími informacemi je k dispozici na http://czv.zcu.cz/kurzy-popularizace-vedy/.

 

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium geografie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium informatiky, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium fyziky, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium chemie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium biologie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz


Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium geografie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium matematika, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium informatika, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz


Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium fyziky, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium chemie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků středních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje odkazy a náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci ve volnočasových kroužcích na základní i střední škole. Jedná se především o aktivity z oblasti informatiky, matematiky a geografie s historickým podtextem.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty k uplatnění mezipředmětových vztahů a badatelských metod v předmětech geografie a biologie. Modul je tvořen úvodem, motivací žáků ke studiu předmětu fyziky a jednotlivými badatelskými metodami.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty k uplatnění mezipředmětových vztahů a badatelských metod v předmětech informatika a matematika. Modul je tvořen úvodem, motivací žáků ke studiu předmětu fyziky a jednotlivými badatelskými metodami.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty k uplatnění mezipředmětových vztahů a badatelských metod v předmětu fyzika. Modul je tvořen úvodem, motivací žáků ke studiu předmětu fyziky a jednotlivými badatelskými metodami.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty k uplatnění mezipředmětových vztahů a badatelských metod v předmětu chemie. Modul je tvořen úvodem, motivací žáků ke studiu předmětu fyziky a jednotlivými badatelskými metodami.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci ve volnočasových kroužcích na střední škole. Jedná se především o aktivity s využitím různých experimentů z akustiky, elektřiny a magnetismu zpracované badatelskou metodou. Součástí kurzu jsou pokusy, které můžeme použít pro laboratorní cvičení studentů nebo jako demonstrační pokusy v hodinách.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium biologie, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na motivaci k zájmu o studium matematiky, možnosti a typy popularizace vědy, získávání informací z nejnovějších vědeckých výzkumů, náměty pro aktivity zájmového kroužku, náměty projektů, experimentů, tipy na exkurze apod. Veškeré náměty a tipy, které v kurzu najdete, jsou zvoleny adekvátně věku, vědomostem  a možnostem žáků základních škol. 

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje odkazy a náměty aktivit, které jsou vhodné pro realizaci ve volnočasových kroužcích na základní i střední škole. Jedná se především o aktivity z oblasti fyziky, chemie a biologie s historickým podtextem.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz obsahuje příklady dostupných zahraničních materiálů vhodných k uplatnění ve školních i volnočasových aktivitách žáků středních škol ve výuce geografie a biologie, k nim zpracované metodické náměty konkrétních činností a slovníček.

Nabízeno je 5 jazykových variant: jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Informace na webu czv.zcu.cz