Cílem kurzu je seznámit studenty se způsoby popisu, prezentace a analýzy vícerozměrných statistických dat. Dalším cílem je naučit využívání různých statistických nástrojů pro zpracování vícerozměrných statistických dat.