Seznámit studenty s aktuálním vývojem v oblasti harmonizace pravidel pro fiskální politiky členských států a rozvojem nástrojů měnové politiky v reakci na poslední finanční a ekonomickou krizi v Evropské unii. Nedílnou součástí předmětu je prezentace hospodářského vývoje ve vybraných členských státech s důrazem na dopady obou krizí. Předmět je zahrnutý do Jean Monnet projektu a je podporovaný Evropskou komisí.

Kurz je podporou předmětu KMO/DMVN - Metodologie vědy.