Seznámit studenty se základními pojmy a používanými veličinami ve finančních výpočtech. 0bjasnit a ukázat studentům praktické aplikace použití různých typů úročení k výpočtům. Vysvětlit studentům princip časové hodnoty peněz a použití v praxi. Seznámit studenty s různými typy důchodů a ukázat použití výpočtů v praktických aplikacích na příkladech. Pomocí probraných technik ukázat studentům principy výpočtu výnosů různých investic za pomoci efektivní úrokové míry. Objasnit studentům postup při hodnocení projektů a ukázat použití různých hodnotících kritérií a jejich výpočet. Vysvětlit a ukázat studentům použití finančních výpočtů v pojišťovnictví pro výpočet různých druhů pojistného.

Tento kurz je určen studentům předmětu FIPV1 v kombinované formě studia. Kurz obsahuje příklady na cvičení pro předmět FIPV1 a je doplňujícím kurzem kurzu Finanční a pojistné výpočty 1 - Přednáška

Seznámit studenty se základními pojmy a používanými veličinami ve finančních výpočtech. 0bjasnit a ukázat studentům praktické aplikace použití různých typů úročení k výpočtům. Vysvětlit studentům princip časové hodnoty peněz a použití v praxi. Seznámit studenty s různými typy důchodů a ukázat použití výpočtů v praktických aplikacích na příkladech. Pomocí probraných technik ukázat studentům principy výpočtu výnosů různých investic za pomoci efektivní úrokové míry. Objasnit studentům postup při hodnocení projektů a ukázat použití různých hodnotících kritérií a jejich výpočet. Vysvětlit a ukázat studentům použití finančních výpočtů v pojišťovnictví pro výpočet různých druhů pojistného.
Seznámit studenty se základními pojmy a používanými veličinami ve finančních výpočtech. 0bjasnit a ukázat studentům praktické aplikace použití různých typů úročení k výpočtům. Vysvětlit studentům princip časové hodnoty peněz a použití v praxi. Seznámit studenty s různými typy důchodů a ukázat použití výpočtů v praktických aplikacích na příkladech. Pomocí probraných technik ukázat studentům principy výpočtu výnosů různých investic za pomoci efektivní úrokové míry. Objasnit studentům postup při hodnocení projektů a ukázat použití různých hodnotících kritérií a jejich výpočet. Vysvětlit a ukázat studentům použití finančních výpočtů v pojišťovnictví pro výpočet různých druhů pojistného.
Seznámit studenty se základními pojmy a používanými veličinami ve finančních výpočtech. 0bjasnit a ukázat studentům praktické aplikace použití různých typů úročení k výpočtům. Vysvětlit studentům princip časové hodnoty peněz a použití v praxi. Seznámit studenty s různými typy důchodů a ukázat použití výpočtů v praktických aplikacích na příkladech. Pomocí probraných technik ukázat studentům principy výpočtu výnosů různých investic za pomoci efektivní úrokové míry. Objasnit studentům postup při hodnocení projektů a ukázat použití různých hodnotících kritérií a jejich výpočet. Vysvětlit a ukázat studentům použití finančních výpočtů v pojišťovnictví pro výpočet různých druhů pojistného.