Objasnit studentům základy teorie úrokování, naučit oceňovat projekty s náhodnými parametry, objasnit principy obchodování s obligacemi a akciemi, naučit základy analýzy obligací, ukázat různé modely oceňování akcií. Objasnit principy obchodování s finančními deriváty, principy oceňování opcí a ukázat různé kombinační strategie opcí. Objasnit základy teorie portfolia.