Předat studentům základní znalosti o fungování tržního mechanismu a o chování jednotlivých tržních subjektů - spotřebitelů, firem a státu z pohledu jeho mikroekonomické politiky. Objasnit reálné ekonomické jevy a procesy na úrovni dílčích trhů.
Na úrovni základního kurzu podat přehled o fungování tržního mechanismu z pohledu celého národního hospodářství a o možnostech a důsledcích hospodářské politiky. Ukázat základní charakteristiku reálných ekonomických jevů a procesů na úrovni národního hospodářství a to včetně vztahů se zahraničím.
Seznámit studenty s tržním mechanismem a s chováním jednotlivých tržních subjektů: domácností, firem a státu (s jeho mikroekonomickou politikou).
Na úrovni základního kurzu podat přehled o fungování tržního mechanismu a o chování jednotlivých tržních subjektů - spotřebitelů, firem a státu z pohledu jeho mikroekonomické politiky. Ukázat základní charakteristiku většiny reálných ekonomických jevů a procesů na úrovni dílčích trhů.