Podaktivita 2.2 (PA2.2) – Školení a kurzy

 

V rámci této podaktivity bude vytvořen a realizován systém kurzů a školení, které budou dotčené osoby (studenty, technicko-hospodářské pracovníky (THP), mentory atd.) seznamovat s pravidly nového interního grantového schématu a připravovat je tak na zapojení se do KA3 – Implementace studentských grantů. Školení budou realizována kombinovanou formou (kombinace prezenčního setkání a e-learningového kurzu).

Účastníci školení budou mít také možnost individuálních konzultací s lektory (konzultace mohou být také poskytnuty účastníkovi kurzu, který se nemohl zúčastnit prezenčního setkání).

Ve spolupráci autorů odborného obsahu, metodika celoživotního vzdělávání, specialisty na e-learning a multimédia budou vytvořeny studijní opory pro následujících 2 kurzy:

 

  1. Projektový management (v českém jazyce) – rozsah 24 hodin (8 hodin prezenčně, 16 hodin distančně) – bude se jednat o školení projektového managementu včetně části věnované angličtině pro projektové manažery (pojmy a fráze z oblasti academic writing potřebné pro přípravu kvalitní projektové žádost v angličtině).

 

  1. Jak připravit projekt do studentské grantové soutěže? – rozsah 5 hodin (2 hodiny prezenčně, 3 hodiny distančně) – tento kurz bude připraven ve dvou variantách: v české a anglické mutaci (anglickou mutaci využijí pracovníci ZČU, kteří nemluví česky).

 

Koncepce kurzů a jejich e-learningová část budou v rámci projektu připravovány od 06/2020 do 12/2020 a kurzy budou realizovány v období od 10/2020 do 06/2023.

Cílovou skupinou kurzů a školení budou studenti, školitelé i THP. Po organizační stránce kurzy a školení zajistí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU (přihlášky, evidence účastníků, on-line support, zajištění prezenčního setkání atd.).

Jednotlivé kurzy budou dle zájmu cílové skupiny realizovány 1 až 4krát ročně.

 

  1.  Projektový management (v českém jazyce) – rozsah 24 hodin (8 hodin prezenčně, 16 hodin distančně) – bude se jednat o školení projektového managementu včetně části věnované angličtině pro projektové manažery (pojmy a fráze z oblasti academic writing potřebné pro přípravu kvalitní projektové žádost v angličtině).

 

  1. Jak připravit projekt do studentské grantové soutěže? – rozsah 5 hodin (2 hodiny prezenčně, 3 hodiny distančně) – tento kurz bude připraven ve dvou variantách (v české a v anglické verzi, anglickou verzi využijí pracovníci ZČU, kteří nemluví česky).